PHẦN 1: SƠ ĐỒ PINOUT

alt text


PHẦN 2: CÀI ĐẶT

Bước 1: Cài đặt Arduino IDE

 • Thực hiện: Tải bản cài đặt phù hợp tại ĐÂY và cài đặt vào máy.

 • Nếu sử dụng Linux, bạn không cần trình điều khiển cho giao diện UART, nhưng cần tạo udev rule để yêu cầu hệ thống tự thay đổi quyền truy cập thiết bị “USB to UART”. Bạn tạo file 90-arduino-usb0.rules với nội dung như sau:

# Set owner "user" for Serial-to-USB device
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ttyUSB0", OWNER="user"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ttyACM0", OWNER="user"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ttyACM1", OWNER="user"
SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ttyACM2", OWNER="user"

nhưng thay thế user với username Linux của bạn. Sau đó copy file vào /etc/udev/rules.d/

sudo cp 90-arduino-usb0.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload
 • Phần này chỉ dành cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

 • Thực hiện: Tải trình điều khiển phù hợp tại ĐÂY và cài đặt vào máy tính của bạn.

Bước 3. Cài đặt gói dữ liệu giúp lập trình Arduino IDE trên mạch VBLUno51

Các bo mạch Arduino phổ biến sử dụng chip vi điều khiển AVR. Nếu thiết kế theo các mạch Arduino có sẵn, có thể dễ dàng sử dụng Arduino IDE để lập trình. Bo mạch VBLUno không sử dụng các thiết kế có sẵn từ arduino.cc nên cần cài đặt bổ sung các package hỗ trợ. VNG IoT Lab đã tham khảo và nghiên cứu phát triển package hỗ trợ Arduino IDE cho VBLUno và VBLUno51.

Cách 1: Cài đặt offline (khuyên dùng)

 • Bạn cần chắc chắn Arduino IDE không được mở trong quá trình cài đặt offline.

 • Tải bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành:
  • Cho Windows

  • Cho Linux Chú ý: Không nên lưu thư mục này trong các phân vùng ngoài mà nên lưu trong phân vùng của hệ điều hành. Ví dụ: /home/mrbean

  • Cho MacOSX

 • Giải nén và chạy file cài đặt

  • Windows: Setup_VBLUno_Windows.exe
  • Linux:
   • cd Setup_Offline_VBLUno_Linux_xxx
   • chmod 777 Setup_VBLUno_Linux
   • ./Setup_VBLUno_Linux
  • Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt các packages cho Arduino:
   • Windows: %APPDATA%\Arduino15. Ví dụ: “C:\Users\MrABC\AppData\Local\Arduino15”
   • Linux: /home/user/.arduino15
   • OS X: ~/Library/Arduino15
  • Bạn chờ đến khi chương trình thông báo “The installation was successful” là quá trình cài đặt đã hoàn thành.
 • Chú ý: Từ bây giờ, tại Preferences->Additional Boards Manager URLs luôn phải có nội dung sau (các packages khác nhau được phân tách bởi dấy phẩy): https://raw.githubusercontent.com/VNGIoTLab/Arduino_VBLUno_nRF51822/master/package_vngiotlab_vbluno_index.json.

Cách 2: Cài đặt online

 • Chạy Arduino IDE, vào menu File, chọn “Preferences”, thêm dòng sau vào ô “Additional Boards Manager URLs”: https://raw.githubusercontent.com/VNGIoTLab/Arduino_VBLUno_nRF51822/master/package_vngiotlab_vbluno_index.json *Chú ý: * Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ URLs tại đây, phân tách chúng bởi dấy phẩy.

 • Cài đặt dữ liệu “VNGIoTLab VBLUno Boards” thông qua Trình quản lý boards (Boards Manager)

  • Từ menu: Tools -> Board -> Boards Manager …
  • Chọn VNGIoTLab VBLUno Boards và nhấn Install

PHẦN 3: VÍ DỤ HELLO WORLD!

Khi học một ngôn ngữ lập trình mới, thông thường chương trình đầu tiên chúng ta thực hiện là Hello World example. Mục đích để giúp lập trình viên nắm được cấu trúc cơ bản của một chương trình, cách sử dụng IDE và trình biên dịch, và đặc biệt là tạo hứng thú cho lập trình viên theo kiểu “Đầu xuôi đuôi lọt”.

Với VBLUno51 cũng vậy, các bạn cũng nên bắt đầu bằng việc thực hiện một ví dụ Hello World, đó chính là ví dụ điều khiển nhấp nháy Led đơn.

Các bước thực hiện

 • Kết nối mạch VBLUno51 với máy tính thông qua cổng USB. Lúc này, Led báo nguồn phải sáng

 • Chọn board và cổng serial để nạp

  • Chọn VBLUno51_nRF51822_DAPLink(vx.x.x) từ menu của Arduino IDE: Menu > Tools > Board > VBLUno51_nRF51822_DAPLink(v1.x.x)

  • Chọn cổng nối tiếp tương ứng của VBLUno51: Menu > Tools > Port > [tên cổng nối tiếp của VBLUno51]

 • Ví dụ nháy led (Blink)

Bạn hãy copy và paste đoạn mã nguồn sau vào Arduino IDE

/*************************************************************************
VNGIoTLab - 2017
Arduino IDE with VBLUno51 board
Tutorial 1 - Hello World Example
Mô tả: Ví dụ nhấp nháy led trên mạch VBLUno51 với chu kỳ 2s và truyền thông UART 
***************************************************************************/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // Khởi tạo chân LED là chân OUTPUT (trên VBLUno có sẵn 1 Led)
 pinMode(LED, OUTPUT);

 //Serial 
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Test the VBLUno51 board on Arduino IDE");
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED, HIGH);  		// Bật sáng Led 
 delay(1000);       		// Chờ 1 giây
 digitalWrite(LED, LOW);  		// Tắt led
 delay(1000);       		// Chờ 1 giây
 Serial.println("Finish a period");
}
 • Sử dụng chức năng upload (Menu => Sketch => Upload) để biên dịch chương trình và nạp firmware xuống mạch VBLUno51. Điểm khác biệt của VBLUno51 so với phiên bản đầu tiên: NGƯỜI DÙNG KHÔNG CẦN CAN THIỆP VÀO PHẦN CỨNG, QUÁ TRÌNH NẠP DIỄN RA TỰ ĐỘNG

 • Nếu biên dịch và nạp thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây

t

 • Sau khi nạp code, chương trình sẽ tự động chạy. Hãy quan sát LED trên mạch VBLUno51 nhấp nháy với chu kỳ 2 giây. Sử dụng phần mềm Terminal trên máy tính để quan sát dữ liệu nhận được từ VBLUno51 qua giao tiếp UART.

 • Video minh họa

Xem video

Tags: bat_dau